KMÜ Engelsiz Üniversite Öğrenci Temsilcisi Seçilmiştir. / 26.11.2013


   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Usul ve Esaslarının 4. maddesinin birinci fıkrası “Engelsiz Üniversite Birimi Komisyonu; eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, Rektörce atanacak birim koordinatörü, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Birim Temsilcileri arasından bir öğretim elemanı, daire başkanlıkları arasından 3 kişi ve eğitim öğretim dönemi başında engelli öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri bir öğrenci temsilcisinden oluşur.şeklinde değiştirilmiştir.

   26 Kasım 2013 Saat 12.30'da yapılan seçim sonucunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi "Said Esad SARI" Engelsiz Üniversite Öğrenci Temsilcisi seçilmiştir.

   Said Esad SARI 

   Tel: 0543 641 3756

   E-posta: engelsizogrenci@kmu.edu.tr