PERSONEL

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ SORUMLULARINA DOĞRUDAN ULAŞABİLİRSİNİZ  

-
Dahili tel. no: 2017;             
e-posta:   
Birimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAŞKONAK       
Dahili tel. no: 5625;      
e-posta: mbaskonak@kmu.edu.tr
İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 
Öğr. Gör. Kemal KABASAKAL                 
Dahili tel. no: 3720;
e-posta: kemalkabasakal@kmu.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
 
Cahit SUCİ                                         
Dahili tel. no: 2075;
e-posta: csuci@kmu.edu.tr
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
 
 
Mustafa AVCI                                         
Dahili tel. no: 2061;
e-posta: avci@kmu.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
 
 
Mustafa BAHAR                                
Dahili tel. no: 2046;
e-posta: mustafabahar@kmu.edu.tr
Yapı İşleri Teknik Daire Başkan V.
 
 
Ayşe Durdu KÜÇÜKKESİKBAŞ                              
Dahili tel. no: 0545 526 11 83;
e-posta: engelsizogrenci@kmu.edu.tr
Engelli Öğrenci Temsilcisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
Engelli Öğrenci Birimi ile akademik birimlerin bölümlerdeki engelli öğrenciler (görme, bedensel, işitme, disleksi, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı problemi, şeker vs.) özelinde yakın iletişim ve işbirliği halinde olmaları önemli bir gerekliliktir. Bu kapsamda gerekli desteği sağlamak amacıyla her fakültede ve yüksekokulda bir “engelli öğrenci akademik danışmanı” bulunmaktadır.
Gerekli durumlarda başvurmak için danışmanlara ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
 

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

 

Edebiyat Fakültesi: Arş. Gör. Gamze KAÇAR TUNÇ

Dahili Telefon No:4018; e-posta: gamzekt@kmu.edu.tr

 

Eğitim Fakültesi: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇEVİK

Dahili Telefon No:4603; e-posta: mustafacevik@kmu.edu.tr

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Arş. Gör. Ebubekir KARAÇAYIR

Dahili Telefon No: 3544 ; e-posta: bekirkara@kmu.edu.tr

 

İslami İlimler Fakültesi: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAŞKONAK

Dahili Telefon. No: 5625; e-posta: mbaskonak@kmu.edu.tr

 

Kamil Özdağ Fen Fakültesi : Dr. Öğr. Üyesi Hatice YALDIZ

Dahili Telefon. No: 3795; e-posta: yaldizhatice@kmu.edu.tr

 

Mühendislik Fakültesi : Dr. Öğr. Üyesi Yalçın COŞKUNER

Dahili Telefon No:5012; e-posta: yalcincoskuner@kmu.edu.tr

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Arş. Gör. Mehtap ÇÖPLÜ

Dahili Telefon No:4305; e-posta: mehtap_coplu@kmu.edu.tr

 

Fen Bilimleri Enstitüsü : Doç. Dr.  Nihal YOKUŞ

Dahili Telefon No:3788; e-posta: nyokus@kmu.edu.tr

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dr. Öğr. Üyesi Perihan KAYA TOKBUDAK

Dahili Telefon No:4032; e-posta: perihankaya@kmu.edu.tr

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu : Öğr. Gör. Kemal KABASAKAL

Dahili Telefon No: 3720; e-posta: kemalkabasakal@kmu.edu.tr

 

Ermenek Meslek Yüksekokulu : Öğr. Gör. Hüseyin AY

Dahili Telefon No:2883; e-posta: hay@kmu.edu.tr

 

Kazım Karabekir  Meslek Yüksekokulu: Öğr. Gör. Nezir EKİNCİ

Dahili Telefon No:1112; e-posta: nezirekinci@kmu.edu.tr

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Öğr. Gör. Safa Abdulsamet ATAMAN

Dahili Telefon No:2777; e-posta: safaataman@kmu.edu.tr

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu : Öğr. Gör. İkbal KARATAŞLI

Dahili Telefon No:5425; e-posta: iyegen@kmu.edu.tr

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu : Öğr. Gör. Mustafa KONUK

Dahili Telefon No:4525; e-posta: mkonuk@kmu.edu.tr

 

ULUSAL ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME SİSTEMİ BİNA SORUMLULARI

S.N Bina Adı Asil Üye Yedek Üye
1 Rektörlük Binası
Osman ÖZSAN
Daire Başkan V.
Nesibe AYDIN
İnşaat Teknikeri
2 Yemekhane Kafeterya ve Çarşı Binası
Murat ŞAHİNTÜRK
Şube Müdürü
Nafi BULUT
Şef
3 Kütüphane Binası
Ahmet KAHRIMAN
Şube Müdürü
Havva GÜNGOĞDU 
Kütüphaneci
4 Edebiyat Fakültesi
Halil GEÇİT
Fakülte Sekreter V.
 
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Emre AKSOY
Fakülte Sekreteri V.
 
6

İslami İlimler Fakültesi

Ufuk PİŞKİN
Bilgisayar İşletmeni
 
7 Kamil Özdağ Fen Fakültesi Mevlüt BALTA
Fakülte Sekreteri V.
Hacı Bekir GÖKBUDAK
Bilgisayar İşletmeni
8 Mühendislik Fakültesi
Bülent DOĞAN
Fakülte Sekreteri V.
Gökhan BÜYÜKGÖK
Şef
9 Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Mühendislik Fak. Dekan V.
Doç. Dr. Nevzat AYDIN
 
10 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Adem GÜMÜŞ
Yüksekokul Sekreteri
Ali TOSUN
Bilgisayar İşletmeni
11 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Zihni Oğuz ŞİMŞEK
Yüksekokul Sekreteri
Esra DOĞANÇAY
Bilgisayar İşletmeni
12 Kapalı Spor Salonu
Zihni Oğuz ŞİMŞEK
Yüksekokul Sekreteri
Esra DOĞANÇAY
Bilgisayar İşletmeni
13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çetin KARAER
Yüksekokul Sekreteri
 
14 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eyüp ARSLAN
Yüksekokul Sekreteri
Özlem TERLEMEZ
Bilgisayar İşletmeni
15 Uygulama Oteli (Misafirhane) Öğr. Gör. Pınar AYDAĞ Öğr. Gör. Serkan AYLAN
16 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  (A Blok)
Süleyman TUNCEL
Yüksekokul Sekreteri
Murat EBİÇ
Teknisyen
17
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  (B Blok)
Ali Beke ÜNÜVAR
Şef
Mustafa AŞIRAN
Bilgisayar İşletmeni
18 Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu    
19 Ermenek Meslek Yüksekokulu
Ali DAĞATAN
Yüksekokul Sekreteri
Öğr. Gör. Hasan MARAL
Müdür Yardımcısı

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Engelli Öğrenci Birimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü

Arş. Gör. AHSEN ELA KIZILKAYA (Dahili tlf. 4610)

Yunus Emre Yerleşkesi             70200/KARAMAN

Tel     : 0338 226 20 00  Fax     : 0338 226 20 23        E-posta : engelsiz@kmu.edu.tr