MEVZUAT

 

Yasal Düzenlemeler
 
Engelliler Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaşmak için:  http://www.eyh.aile.gov.tr/mevzuat
 
KANUNLAR
 
• 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
• 571 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
• 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 
YÖNETMELİKLER
• Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği
Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik
• Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik
• Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü Ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
• Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
• Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
• Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
• Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
• İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 
 
 
GENELGELER
• Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Genelgesi

    

·         T.C. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
                        http://www.eyh.aile.gov.tr
 
·         YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu
                        http://www.yok.gov.tr/web/guest/engelli-ogrenci-komisyonu
·         Engelliler Kanunu
                        http://www.eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/kanunlar
·         YÖK Engelli Öğrenci Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği
                        http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18014
·         Engelliler Açısından Mimari Koşullar
                         http://www.izmimod.org.tr/yasa/engelli.html
·         Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
                         http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mental.htm
·         KMÜ Engelli Öğrenci Birimi Çalışma Usul ve Esasları 
                         http://engelsiz.kmu.edu.tr/anamenu.aspx?ayrinti=80