HAKKIMIZDA

 

Sağlık sorunu, bir öğrencinin KMÜ'deki akademik veya sosyal hayata katılmasını engelliyor ise o öğrenci engelli öğrencidir. Engelliliğini bize bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin kararıdır. Ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek verilir. Bazı imkandan faydalanabilmek için heyet raporuyla engellilik oranını göstermek gerekebilir.

HEDEFLERİMİZ

 • Tüm öğrenciler gibi engelli öğrencilerimizin de KMÜ'de başarılı ve aktif olabilme imkanı sunabilmek için yöntemler geliştirmek,
 • Kampusteki ve kampus dışındaki KMÜ'ye bağlı birimlerde fiziksel engelleri azaltmak,
 • Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için, 'beceri ve yaklaşım geliştirme' imkanı hazırlamak,
 • Akademik personeli ile işbirliği yaparak engelli öğrenci ile bilgi arasındaki engelleri kaldırmak.

   

  Kuruluş amacımız, üniversitemiz bünyesinde engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili gereksinimlerini tespit etmek ve bu gereksinimlerinin karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

 

Engelli olmasına karşın engelleri aşmış kişilerle görüşmek isteriz.

Bu örnek kişiler hizmetlerimizi geliştirmekte bizi yönlendireceklerdir.

 

 

  ÖĞRENCİLERİN BİLGİYE ERİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL ÇEŞİTLERİ
GÖRÜNEN ENGELLER
 • Bedensel engellilik
 • Görme engellilik
 • İşitme engellilik
GÖRÜNMEYEN ENGELLER
Öğrenme güçlükleri:
 • Disleksi, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (ADHD, DEHB) özel eğitim gereksinimi olan gruplar içindeki en büyük ve en az bilinen grubudur.
Kronik Bozukluklar
 • Psikiyatrik kökenliler (şizofreni, manik-depresyon, kronik depresyon, duygu durum bozukluğu vb.)
 • Nörolojik Kökenliler (MS, epilepsi vb.)
 • Diğer (Şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, astım, organ nakli olanlar vb.)